Середа, Тра 25, 2022
Велика Епоха
Ukrainian Edition

Реєстрація інтелектуальної власності: як це робиться

Неділя, 22 серпня 2021 року

В Україні кожний автор або правовласник створеного продукту має право на набуття авторських прав. Вони дозволяють отримувати за нього матеріальну винагороду та захищати від неправомірного використання іншою особою.

Сфери діяльності

З метою отримання авторських прав проводиться реєстрація інтелектуальної власності у належних підрозділах Міністерства економічного розвитку та торгівлі, аграрної політики, інституту інтелектуальної власності та інших інстанціях. До основних сфер діяльності, в яких автори можуть надавати заяви, належать:

● наука;

● мистецтво;

● племінна справа;

● комп’ютерне програмування;

● промисловість;

● селекція.

Порядок реєстрації

Реєстрація інтелектуальної власності проходить у декілька етапів:

  1. Подання пакету документів з описом продукту.
  2. Оплата адміністративного мита.
  3. Перевірка правильності та коректності заповнення документів.
  4. Схвалення або відхилення заяви.
  5. Виготовлення свідоцтва.
  6. Оплата державного збору за свідоцтво.
  7. Внесення винаходу до державного реєстру.
  8. Отримання реєстраційного документа на продукт.

Процедура реєстрації інтелектуальної власності займає від 30 діб до 4 місяців. Іноді ці терміни можуть бути подовжені, якщо для перевірки безпеки або унікальності винаходу потрібен більший час.

Заява на реєстрацію авторських прав може проводитися через законного представника. У цьому випадку він повинен надати документи, що засвідчують його особу та підтверджують адресу проживання, а також нотаріально завірену довіреність на право представництва.

Підстави для відмови

Заява на реєстрацію інтелектуальної власності може бути відхилена через наступні причини:

● подані автором документи не підтверджують його права на власність;

● представлені відомості та докази є недостовірними;

● не представлена додаткова інформація у разі наявності запиту від уповноваженого органу;

● у заяві не дотримано умов патентоздатності;

● порядок заповнення документів не відповідає встановленим вимогам;

● відсутність підтвердження про сплату державного мита та збору за публікацію патенту.

Відхилення заяви дозволяє власнику подати її наступного разу після внесення змін та доопрацювання. При виникненні питання про плагіат, справа може бути розглянута однією з двох інстанцій. Це роблять в апеляційній палаті Національного органу інтелектуальної власності при умові подачі скарги протягом двох місяців, а також в окружному адміністративному суді, якщо власник подає оскарження не пізніше 6 місяців після отримання відмови.