• Члени журі танцювального конкурсу розповідають про класичний китайський танець

  • Неділя, 2 грудня 2007 року
Перший Міжнародний конкурс китайського класичного танцю, організований ТВ НДТ (телебачення Нова династія Тан) із великим успіхом завершився в Нью-Йорку 8 липня 2007 року. Учасники й глядачі здобули глибоке розуміння справжнього китайського класичного танцю, будучи підкореними його божественною красою.

Щоб з'ясувати, чи вдалося конкурсу виконати свою місію з його системою оцінок і що становить собою справжній китайський танець, "Велика Епоха" взяла ексклюзивне інтерв'ю у голови комітету журі й відомого викладача танців Го Сю, віце-президента комітету й артистки китайського класичного танцю Цао І та віце-голови виконавського комітету і досвідченого викладача Національної балетної школи Канади Чжан Тецзуня.

Члени журі вказали на те, що конкурс мав великий успіх. Він став не тільки можливістю для артистів продемонструвати свій талант і професіоналізм, але і місцем спілкування та обміну досвідом, який поглибив розуміння китайського класичного танцю. Під час цього процесу учасники конкурсу та журі усвідомили свою роль в історичній місії передати світові істину, доброту та красу китайського класичного танцю.

Члени журі також додали, що артистичний вираз -внутрішній голос душі й рівень артистизму - є віддзеркаленням свідомості. Щоб повністю відобразити як зовнішню, так і внутрішню суть усіх речей, артист повинен мати не тільки технічні навички, але і благородний характер. Якщо в артиста чиста душа, ці чудові сторони можуть бути виражені під час його або її виконання. Таким чином створюється атмосфера чистої краси. Отже, справжнє мистецтво не тільки демонструє глядачам красу, але й очищає душі і сприяє підняттю моральності.

Далі висловлено думки членів журі:

Китайський класичний танець має унікальний артистичний стиль
 Обмежившись лише класичним танцем, Міжнародний конкурс ставив дуже чіткі цілі. Китайський класичний танець має унікальну самобутність і стиль, яскраві особливості та витончений зміст. Більш того, він охоплює китайську культуру і є частиною спадщини тривалої китайської історії. Його суть бере свої витоки в багатовіковій історії Китаю і робить китайський класичний танець відмінним від інших форм мистецтва. Він містить у собі людську природу правдивості, доброти й краси.

Китайський класичний танець - це не просто набір певних поз, жестів і рухів. Це віддзеркалення цілісної суті й артистичного таланту виконавця. Він відображає красу людської витонченості та елегантності, красу образів, що зображаються людським тілом у русі, й силу, яка міститься в цій витонченості. Без цих характеристик танець уже не буде китайським класичним танцем. Деякі учасники володіли дійсно чудовою технікою, проте мало приділяли уваги внутрішньому змістові.

Китайський класичний танець відрізняється від інших форм мистецтва

Деякі виступи на конкурсі не були класичним китайським танцем, а були більше виконані в стилі бойових мистецтв або пекінської опери. Хоча їхня техніка і була схожа на танцювальну, вимоги до рухів тіла й артистичного виразу зовсім інші. Більш того, в пекінській опері та бойових мистецтвах немає найбільш важливих компонентів танцю - виконання танцю, положень тіла і духовного змісту в рухах тіла. Таким чином, їх не можна віднести до китайського класичного танцю.

Незважаючи на те що китайський класичний танець схожий на інші технічні й артистичні форми, як, наприклад, бойові мистецтва, бойовий танець і балет, вираз і вимоги абсолютно інші. Хоча є деяка схожість у рухах тіла, ритмі, формі - підхід і пози зовсім інші, їхній внутрішній зміст також відрізняється. Якщо взяти елементи з інших форм мистецтва і помістити їх у китайський класичний танець, то вони будуть не до ладу.

Наприклад, у бойових мистецтвах і балеті складно передати духовний зміст, як у рухах китайського класичного танцю. У бойових мистецтвах є елемент битви, протистояння, атаки і нападу. Недавно вони стали популярними як засіб поліпшення здоров'я, але це не китайський класичний танець. Деякі учасники навіть запозичили речі із сучасного танцю, внаслідок чого відхилилися від класичного танцю.

Ключова річ у китайському класичному танці - його внутрішній зміст

Ключова річ у китайському класичному танці - його внутрішній зміст; послідовність, ритм, положення тіла стали суттю китайського класичного танцю. Це те, що ми вважали найбільш істотним під час оцінювання учасників конкурсу. Кажучи про внутрішній зміст китайського класичного танцю, пояснення може дати різна культурна інформація, успадкована з давніх часів. Наприклад, для китайця підняття руки або опускання ноги є мовою тіла, в танці це виражено ще більше.

У китайському класичному танці виконання різними артистами одних і тих самих поз і рухів містить у собі різний внутрішній дух. Вони можуть виконувати їх із гнучкістю або твердістю, яка приховується за зовнішньою м'якістю; вони можуть зробити їх дуже чистими; за допомогою дотику - передати почуття, яке витікає зсередини; вони також можуть виконати це кокетливо, перебільшено або схвильовано.

Танець успадковує культуру і людську природу

Китайський класичний танець передавався з давніх часів. Він розповсюдився серед народу, в імператорських і стародавніх традиційних операх упродовж династій, формуючи особливі пози, внутрішній дух, стиль і систему дихання. Це танцювальне мистецтво базується на 5000-річній китайській культурі і глибокій традиційній естетиці. Він також відображає людську природу, моральні норми, концепції, стан розуму й цінності.

Наприклад, у минулому від чоловіків потрібно було, щоб вони були мужніми, міцними, скромними й рішучими, мали внутрішню глибину і войовничу поставу. Від жінок же вимагалося, щоб вони були добрими, жіночними, витонченими і поводилися гідно. Це культурні вимоги до чоловіків і жінок, тому актори в танці мають бути в змозі передати такі характери.

При передачі жіночності, деякі учасниці зрозуміли цю м'яку витонченість як нарочитість. Вони подумали, що це може сподобатися глядачам. Насправді їхнє розуміння було спотворене і могло вплинути на їхні оцінки. Крім того, коли жінки були дуже мужніми, дуже сильними або твердими, а чоловіки навпаки - слабкими, це також могло негативно позначитися на оцінках учасників.

Поширюючи справжній китайський класичний танець

Критерій оцінки був тісно пов'язаний з метою конкурсу і ґрунтувався на просуванні китайського класичного танцю, щоб він не був спотворений, а був збережений у чистоті. За допомогою цього конкурсу ми б хотіли показати світові, що таке справжній китайський класичний танець. Звичайно, це своєрідна мова тіла, тому існують технічні стандарти. Артисти повинні володіти необхідною технікою і базовими навичками, але конкурс не є змаганням за титул і не ґрунтується лише на самих рухах.

Краса китайського класичного танцю є скарбом, яким потрібно поділитися зі всіма людьми. Це щось, що слід продовжувати плекати й виконувати ще краще. Ми маємо дорожити й захищати традиційну китайську культуру. Ми не хочемо, щоб ця чиста й прекрасна річ підпала під вплив інших речей.

Розвиток і просування на міжнародну сцену чистого китайського класичного танцю є історичною місією танцюристів, тому що це спадщина культури, залишеної предками, яку необхідно зберегти. Цей конкурс -відмінна можливість для всіх нас учитися одне в одного, проводити культурний обмін і поліпшити розуміння китайського класичного танцю.

Версія англійською

Підписатися:

Social comments Cackle

загрузка...