• Німецька окупаційна політика на території Криму і національне питання (1941—1945)

  • Вівторок, 16 червня 2009 року
Темі нацистської окупації територій СРСР присвячено чимало різної літератури — збірок документів, спогадів, наукових досліджень, художніх і публіцистичних книг. Незважаючи на це, багато аспектів вказаної теми досі не отримали належного освітлення. Зокрема, маловивченими як і раніше залишаються питання, пов'язані з проблемою міжнаціональних стосунків на окупованих радянських територіях.

Віднині цей пропуск значною мірою заповнений завдяки книзі відомого кримського історика Олега Романько, що недавно вийшла в Сімферополі, «Німецька окупаційна політика на території Криму і національне питання (1941–1945)». Спираючись на численні свідоцтва, автор розкриває особливості німецького окупаційного режиму в Криму, аналізує систему його органів, розглядає конкретні прояви діяльності німецьких окупаційних органів у різних сферах суспільного життя. Разом із цим, значна увага в представленій монографії приділена вивченню німецької національної політики по відношенню до різних народів Кримського півострова, методів і засобів її проведення.

Слід сказати декілька слів про принципову новизну роботи. Ґрунтуючись на конкретних прикладах, Олег Романько у своєму дослідженні наочно показує, наскільки непростими були міжнаціональні стосунки у Криму в період його окупації гітлерівцями.

За радянських часів ця тема не отримала свого освітлення, оскільки багато в чому суперечила офіційній ідеології, що стверджувала, що національне питання в СРСР вирішене повністю, а національні протиріччя в радянському суспільстві просто немислимі. Тим часом, реальне положення справ мало відповідало цій ідилії.

Протиріччя на національному і релігійному ґрунті в Радянському Союзі мали місце і до, і під час, і після війни з нацистською Німеччиною. Надалі ці протиріччя стали причиною ряду озброєних конфліктів.

Зараз, коли на території Кримського півострова штучно нагнітається соціальна напруженість, нове дослідження Олега Романько постає особливо актуальним.

Зробивши урок з подій минулого, легко осмислити і зрозуміти сьогодення, уникнути повторення трагедій минулого в майбутньому.

Залишається лише побажати авторові подальших успіхів в його нелегкій, але важливій роботі з вивчення маловідомих сторінок історії Криму в роки Вітчизняної війни.

Дмитро Соколов
Підписатися:

Коментарі