• Від боів таіландських повітряних зміїв до кайтингу.

  • Неділя, 29 травня 2005 року

Для мешканцiв Таiланду турнiри повiтряних змiiв, що проводяться навеснi у Бангкоку, те ж саме, що для англiйцiв дербi. Починаються вони з параду: спочатку демонструються "чоловiчi" змii - "хула" - громiздкi споруди, оснащенi бамбуковими абордажними крюками. Запускають такого змiя щонайменше сiм-вiсiм чоловiк. З iншого боку майдану суперники готують "пакпао" - змiiв "жiночоi статi". Вони меншi, анiж "хула", зате оснащенi жахаючими довгими хвостами i пастками-петлями.

Складно маневруючи, учасники змагань намагаються збити змiя супротивника. Як не дивно, але частiше перемогу отримують меншi по величинi "пакпао". Бiй змiiв для таiландцiв не лише вид спорту, але також древня традицiя.

До речi, нинi Таiланд вражае туристiв не лише красунями, якi замiсть пластмасовоi бiжутерii використовують у якостi прикрас живi квiти, не тiльки тим, що життя бiльшостi тайцiв проходить практично мiж стихiями землi i води у плавучих будинках, а й тим, що в Таiландi скрiзь у повiтрi немов казковi дракони в'ються у небi рiзнокольоровi повiтрянi змii.

Взагалi ж вважаеться, що повiтрянi змii вперше з'явилися у Китаi три тисячi рокiв тому i саме звiдти поширилися в Азii, а пiзнiше й у Европi й в iнших частинах свiту. Iх надiляли мiстичним знанням, iх лiнiя польоту вiдкривала божественну волю. У днi великих торжеств вони прикрашали небо, у днi великих битв вони залякували ворога - незрозумiлi звуки з нiчного неба наводили на супротивника страх, i тiкали вiдважнi воiни, не пiднявши мечi, наляканi гнiвом богiв. А смiливi розвiдники, з допомогою змiiв злiтали над полем майбутньоi битви, вiдкриваючи секрети ворога. А що вже казати про "повiтрянi бомби" - коли повiтрянi змii, начиняли порохом i зривали, коли вони досягали стану противника. Навiть перше вiдоме iсторii розкидання листiвок 1232 року здiйснювалося з повiтряних змiiв - так закликали до повстання вiйськовополонених, захоплених монголами.

Повiтрянi змii пройшли шлях вiд провiсникiв небесних знамень до дитячих iграшок, а потiм вiд предмету недiльних забав до об'екта спортивних пристрастей. Адже нинi iснують люди, яким новий вид екстремального спорту - пересування з допомогою повiтряного змiя - практично замiнив релiгiю.

Назва нового виду спорту пiшла вiд англiйського kite - повiтряний змiй. його нинiшнi палкi шанувальники вважають, що кайтинг захоплюе не лише можливiстю вiдчути неабияку радiсть вiд польотiв повiтряного змiя, а також можливiстю експериментувати з аеродинамiчними характеристиками змiiв, розроблювати i запроваджувати рiзноманiтнi новинки. Адже сучаснi конструкцii повiтряних "драконiв" настiльки потужнi, що дають можливiсть використовувати iх силу для транспортування людини. Наприклад, по снiговiй рiвнинi - на звичайних лижах, а по морю - на водних. Мало того - провiднi кайтингiсти, яких тягнуть за собою модерновi повiтрянi змii, здатнi виконувати найскладнiшi акробатичнi трюки.

З чим ще можна порiвняти вiдчуття, коли повiтряний змiй-монстр з невпинною силою тягне вас за собою. I при цьому повнiстю пiдкоряеться вашiй волi. Це, свiдчать знавцi, дае вiдчуття сильного хвилювання, енергii i швидкостi. Весь кайф у тому, що повiтряного змiя можна використовувати у комбiнацii з серфбордом (кайтсерфiнг), вейкбордом, сноубордом, гiрськими лижами, баггi, скейтом, роликовими чи звичайними ковзанами, каяком i з будь-чим iншим, на що здатна ваша уява.

До речi, одним з палких шанувальникiв кайтсерфiнгу е наш видатний спiввiтчизник Вiталiй Кличко. В одному з iнтерв'ю боксер-профiсiонал зiзнався, що "захворiв" цим видом спорту i полюбляе вiдпочити пiсля перемог на рингу, "змагаючись" з повiтряним змiем над водною поверхнею. За його словами, отримуе нi з чим не зрiвнянi почуття, повне злиття зi стихiею.

Незаперечним плюсом нового виду спорту е його "всесезоннiсть" i унiверсальнiсть. Адже повiтряних змiiв можна використовувати взимку i влiтку i у будь-якому видi спорту, де використовуеться сковзання. Тут можуть бути задiянi як супер-енергетичнi й небезпечнi повiтрянi змii складних аеродинамiчних конструкцiй, що дозволяють професiоналам здiйснювати стрибки до 100 метрiв у довжину i 20 у висоту, до спецiальних змiiв для спортивного пiлотажу i майже невагомих iграшок для дiтей. Хоча, за великим рахунком, кайтинг вважаеться i екзотичною акробатикою, i видом спорту, доступним кожному i здатним забезпечити захоплюючий, незабутнiй i здоровий вiдпочинок будь-якiй людинi. Нинi цей вид спорту називають спортом 21 столiття.

А що казати про рiзнобарвнiсть та екзотичнiсть фестивалiв повiтряних змiiв, що передують змаганням - все рiвно, що у тайцiв. Шикарнi конструкцii виконанi у виглядi фантастичних фiгур тварин i людей до 1000 метрiв у довжину просто вражають уяву.

Iгор Сергійчик


Джерело інформації: http://svit.ukrinform.com:8100/worldsport-23_12_03.shtml

Підписатися:

Social comments Cackle

загрузка...