• Чи зможе освіта сьогодні забезпечити Україну дійсно квалiфiкованими спецiалiстами з широким та незакоренiлим мисленням

  • Олена Балакіна | Велика Епоха
    Понеділок, 3 жовтня 2005 року
Чи має сьогоднi освiта здатнiсть надихати молоде поколiння на пошуки нових вiдкриттiв в галузi науки? Вже бiльше семидесяти рокiв нашi пiдручники з бiологiї переконують дiтей, що вони походять вiд мавп, що немає в цьому свiтi iншого носiя розуму нiж людина.

Але, якщо уважно прочитати бiографiю самого Чарльза Дарвiна, то виявляється, що вiн сам докiнця не вiрив у свою теорiю еволюцiї людини, це було його припущення, як один iз варiантiв пояснення виникнення розумної iстоти. Як відомо, теорія Дарвіна ґрунтується на припущенні, що мозок людини збільшувався в процесі природного відбору найбільш пристосованих до праці. На початку століття неодноразово проводилися дослідження з метою визначення зв'язку між вагою мозку й розумових здатностей у людей. Однак всі вони не дали однозначних результатів: розумні люди зустрічалися як серед власників дуже великого мозку, так і дуже маленького. Також Дарвін стверджував, що прямоходіння й рука людини вдосконалювалися завдяки використанню знарядь, однак археологічні знахідки говорять про зворотнє: найдавнішим знаряддям 2,7 млн. років, а відбитки ступень австралопітеків, залишені на вулканічному попелі, практично нічим не відрізняються від наших, і, як говорять самі антропологи, так вони ходили принаймні ще мільйон років до цього. Тут ніхто не заперечує, що праця Дарвіна була значним внеском в тодішній процес розвитку науки.

Але саме таке пояснення якраз задовольнило вимоги радянської влади, яка заперечувала iснування Вищого Розуму, тобто Бога. Ця теорiя має безлiч бiлих плям, починаючи вiд того, що зараз чомусь мавпи не еволюціонують в людину, не дивлячись на те, що людина сама намагається зробити з мавп розумну істоту, навчаючи її людським звичкам та манерам. I нікого не дивує, що в самому процесi еволюцiї невистачає останньої ланки, яка б демонструвала кiнцевий перехiд вiд мавпи до людини. В наших археологiчних та iсторичних музеях дiти можуть бачити наглядне таке перетворення, але замiсть найважливiшої ланки - пусте мiсце. Чому ж ми вчимо наших дiтей? Чи не зав`язуємо ми їм руки та не закриваємо їм очі перед новiтнiми шляхами пiзнання свiту?

Ще у 1966 роцi американський вчений Клів Бакстер (Cleve Backster) провiв найцiкавiше дослiдження, яким довiв, що рослини мають емоцiї та здатнiсть розпiзнавати iстоти, що вони мають, навiть, телепатичнi здiбностi! Результати експериментів у різних лабораторіях світу підтвердили: рослини - це складні організми, що володіють мускулами й нервами, мають пам'ять і музичні здібності.

I таких сенсацiйних вiдкриттiв достатньо, щоб заново систематизувати й переписати нашi застарiлi пiдручники. Чи буде наша система освiти дiйсно вiдображати сучасний стан науки? Чи буде освiта дiйсно новим та свiжим подихом у нашому такому швидкоплинному часi? Чи є насьогоднi такий Вчитель, який би навчив нас вiльно мислити без радянських закоренiлих шаблонiв? Ось кого ми б мали нагородити погрудною вiдзнакою за величезний вклад в українське вільне світосприйняття.

Так, перед нами стоять безлiч невирiшених питань, але якщо ми не зможемо забезпечити свiжим та чистим ковтком живинного повiтря нашу молодь, якщо не дамо їй вiльно дихати i йти в ногу зi свiтовим прогресом науки, то ми втратимо можливiсть мати вiдчизняних "Енштейнiв" та "Коперників". Тож будемо сподiватись, що Україна буде мати нову систему освiти, новi пiдручники i нове поколiння з вiльним мисленням та широким свiторозумінням. Хотiлося б, звичайно, щоб нашi "Енштейни" та "Коперники" мали щире, гаряче, небайдуже українське серце, щоб вiдкриття та новацiї несли в своїй основі мир та безпеку i слугували тільки во благо людини.

Підписатися:

Social comments Cackle

загрузка...